Als pleegouders een pleegkind in huis krijgen, komt er veel op hen af. Dan is het fijn als de pleegzorgbegeleider op dat moment de hulp en ondersteuning kan bieden die het gezin nodig heeft. De gemeente Nunspeet heeft hun contract voor jeugdzorg flexibel ingericht, waardoor in deze fase passende hulp mogelijk is. Marco Daudeij, beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Nunspeet, vertelt over deze aanpak en wat dit oplevert.

Marco Daudeij

Om pleegzorgorganisaties de mogelijkheid te bieden om pleeggezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de gemeente Nunspeet daarvoor ruimte gecreëerd in hun contracten. Marco Daudeij weet hoe belangrijk dat is: “Ik ben zelf pleegouder geweest, dus wat dat betreft praat ik uit eigen ervaring. Ik weet wat het is om in die dynamiek te zitten met een voogd en een pleegzorgwerker en de hectiek rondom kinderen en de natuurlijke ouders.”

Extra budget is winst voor alle partijen

De gemeente Nunspeet heeft er in hun contracten voor gezorgd dat er vooral in het begin extra inzet van hulp mogelijk is. “Dat betekent dat je moet zorgen dat er genoeg tijd van pleegzorgbegeleiders ingezet kan worden. Bij onze aanbesteding in 2018 en 2022 hebben we gezegd dat we initiële pleegzorg als een apart product voor zes maanden inzetten. Daarvoor betalen we een hoger tarief dan wat we normaal betalen. Daardoor zijn er vooral tijdens die eerste hectische periode, waarbij alles nieuw is in de opvang, voldoende middelen om hulp in te zetten. Hierdoor hoef je niet voor elke hulpvraag naar een huisarts of een voogd, maar kan worden gedaan wat nodig is en wordt dat betaald uit dat verhoogde tarief,” vertelt Marco.

Deze aanpak lijkt een kostbare oplossing, maar dat valt in de praktijk mee. “De aantallen pleegkinderen vallen heel erg mee als je kijkt naar het totaal van de jeugdhulp. Deze vorm van pleegzorgbegeleiding bieden we voor een afgebakende periode van een half jaar, dus die extra kosten kun je incalculeren. Je voorkomt er bovendien een hoop administratieve lasten en gedoe aan de voorkant mee. Je betaalt er weliswaar voor, maar in het totaal genomen is het voor alle partijen winst.”

Korte lijnen zijn belangrijker dan wat op papier staat

Hoewel de flexibiliteit in het contract bijdraagt aan de tijdige inzet van hulp en zo duurdere hulp wordt voorkomen, is de manier van werken ook erg belangrijk. Marco: “Is er sprake van korte lijntjes? Is er deskundigheid voorhanden? Functioneren de afspraken zoals afgesproken? Ik denk dat dat veel belangrijker is dan wat we op papier zetten. We hebben in onze aanbesteding niet voor niets de ruimte gegeven voor pilots, doorontwikkeling en eventueel nieuwe producten. We zijn bijvoorbeeld volop in gesprek om partnerschap af te spreken, zodat alle betrokken partijen van elkaar weten wat ze doen en elkaar weten te vinden. Het allerbelangrijkste is dat als een jongere binnenkomt, ze samen kijken naar hoe ze die jongere het beste een plekje en begeleiding kunnen geven. We hopen begin 2023 tot een convenant te komen, waarbij we concrete afspraken maken over hoe bepaalde hulpvragen door zorgaanbieders worden opgepakt. Daarmee willen we het kind centraal stellen.”

Een andere pilot waar de gemeente zich op richt is ‘Pleegzorg dichtbij’. “Dat wil zeggen dat we vooral vanuit het kind en het gezin gaan zoeken naar een passend pleeggezin. Normaal gaan we bij een vraag kijken in het bestand van potentiële pleegouders die al een training hebben gehad. Het verschil is dat je veel meer vraaggericht kan werken. Er wordt met Facebook gewerkt, de directe omgeving, op school, de sportvereniging, overal wordt met toestemming van het kind en de ouders die hulpvraag uitgezet. Zo proberen ze ouders in de directe omgeving te vinden voor parttime pleegzorg. Vaak gaat het niet goed in een gezin en dan wordt het kind meteen volledig huis geplaatst. Maar als je het gezin ontlast en zorgt dat voor een deel van de week het kind nog in het eigen gezin kan blijven, dan heb je natuurlijk een win-win situatie. Dit is een pilot die in Midden-IJssel en Boven Veluwe is gestart en sinds 1 november dit jaar ook in onze regio wordt toegepast. In Midden-IJssel zijn er al hele goede resultaten.”

Ondersteunen en faciliteren van pleegouders

Uiteindelijk zijn het de pleegouders die het moeten doen. De gemeente Nunspeet besteedt dan ook veel aandacht aan het ondersteunen van hen. “We zijn bezig met lokale netwerken van pleegouders. Hierbij richten we ons erop dat pleegouders elkaar lokaal leren kennen en elkaar ontmoeten. Ze spreken tenslotte dezelfde taal en weten waar ze tegenaan lopen. Zo kunnen we wat ondersteuning bieden. In de Week van de Pleegzorg krijgen ze een bon van 50 euro en gaat de wethouder bij een pleegouder langs. Zo proberen we pleegzorg elke keer op een positieve manier te ondersteunen en in beeld te brengen.”