Chantal is een jeugdzorgwerker met bijna 16 jaar ervaring. Ze blijft enthousiast en vindt het werk nog steeds leuk en uitdagend, vooral het werken met kinderen met een LVB en kinderen van ouders met een LVB. Als jeugdzorgwerkers begeleidt zij ouders en geeft zij advies aan zowel ouder als kind door het waarborgen van de veiligheid van kinderen en het onderhouden van contact met ouders, kinderen, jongeren en samenwerkingspartners. Voor pleegouder is het belangrijk om samen te werken met de jeugdzorgwerker omdat hij/zij kan helpen bij het begrijpen van de achtergrond en behoeften van het pleegkind, het bieden van advies en richtlijnen voor de opvoeding en het aanpakken van eventuele uitdagingen die zich kunnen voordoen.

De samenwerking

Chantal: “De samenwerking met pleegouders is van groot belang, aangezien ze een essentiële rol spelen wanneer kinderen niet meer thuis wonen. Pleegouders hebben een belangrijke signaalfunctie in het monitoren van hoe het kind de bezoekmomenten met de ouders ervaart en hoe het kind daarop reageert. Ze fungeren als de ogen en oren van de jeugdzorgwerkers en bieden waardevolle inzichten in de situatie van het kind buiten de omgangsmomenten. Het is waardevol om de unieke perspectieven van ouders, pleegouders en professionals samen te brengen om het welzijn van het kind te waarborgen”, vertelt Chantal.

De jeugdzorgwerker benadrukt het belang van een nauwe samenwerking met pleegzorgwerkers en het gezamenlijk afleggen van huisbezoeken om pleegouders te ontmoeten en te spreken. Chantal: “Ik hecht waarde aan een korte communicatielijn en het serieus nemen van de input van pleegouders bij beslissingen die het kind aangaan. Als jeugdzorgwerker vind ik het essentieel om samen te werken met biologische ouders, omdat ze vaak de meeste kennis hebben over hun kinderen, zelfs in gevallen waarin de kinderen niet lang bij hen hebben gewoond”, zegt Chantal. Chantal ziet het als haar taak om een balans te vinden tussen de behoeften en signalen van pleegouders en biologische ouders, en om het belang van het kind altijd voorop te stellen, ondanks de uitdagende situaties die zich kunnen voordoen.

Samenwerken voor het welzijn van het kind: luisteren en investeren 

 Chantal geeft een voorbeeld waarbij een goede samenwerking tussen pleegouders en jeugdzorgwerker is ontstaan door ze de juiste begeleiding te bieden. “Het pleeggezin stond in het begin moeilijk tegenover de samenwerking. Ze voedden twee zusjes op al vanaf hun geboorte. Ze hadden vanaf hun geboorte af aan hele moeilijke periodes met die meisjes gehad, qua trauma en qua hechting. Er lag een hele voorgeschiedenis. En er zijn nogal wat jeugdzorgwerkers bij betrokken geweest voordat ik kwam. Dus er waren al wat samenwerkingsrelaties geweest die niet allemaal fijn zijn verlopen. De deur was niet helemaal dicht, maar stond ook niet meer open voor mij. Ze waren heel bang dat we vooral op de omgang met ouders gingen zitten. En dat zij meer en meer moesten. Terwijl ze juist zo zagen hoe deze meisjes er aan toe waren na de omgang. Dus daar ben ik in gaan investeren. Door ook naar hen te luisteren. En te kijken van, goh, wat laten die meisjes dan zien? En hoe kunnen we dan daar de juiste frequentie op inzetten. Er is gaandeweg, door vooral naar elkaar te luisteren en te kijken wat goed is voor de meiden, weer samenwerking ontstaan. Waardoor die nu goed is. Maar die heeft wel wat tijd nodig gehad. Voor pleegouders is het moeilijk dat er soms beslissingen genomen moeten worden waar ze het niet volledig mee eens zijn, maar het is cruciaal om het belang van het kind altijd voorop te stellen”, vertelt Chantal.