Aanmelden Gelderse regio's

Voor het aanmelden van kinderen met een woonplaatsbeginsel in een Gelderse Regio geldt een aangepaste procedure. Onderstaand vind je de aanmeldformulieren om deze kinderen bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) aan te melden. Bekijk ook eerst goed de toelichting voor het aanmelden.

Crisisplaatsing

Gaat het om een crisisplaatsing? Neem dan éérst contact op met 088 – 526 00 00.

Als je telefonisch contact tot een plaatsing heeft geleid via WSGV, kan je in de eerste vier weken van de crisisplaatsing de aanmelding toesturen volgens onderstaande toelichting.

Toelichting

Wanneer je een kind wilt aanmelden bij WSGV voor pleegzorg, gezinshuiszorg of opvoedondersteuning met een woonplaatsbeginstel uit een Gelderse regio (Achterhoek, Centraal Gelderland en het Rijk van Nijmegen, Noord-Veluwe, Midden IJssel – Oost Veluwe, Food Valley en Rivierenland) dan kan je dit doen door middel van de aanmeldformulieren hieronder.

 • Voor crisisplaatsingen, bestandsaanmeldingen, gezinshuiszorg en opvoedondersteuning dien je alleen deel 1 en 2 te downloaden en ingevuld met aanvullende documentatie te versturen naar gezinsvormen@wsgv.nl.
 • Bij een netwerkplaatsing vragen we je naast deel 1 en 2 ook deel 3 te downloaden en ingevuld met aanvullende documenten te versturen naar gezinsvormen@wsgv.nl.

Documenten

Om jouw aanmelding goed te kunnen behandelen, vragen we je, naast de aanmeldformulieren, enkele documenten mee te sturen. Hieronder zie je welke bijlagen verplicht en gewenst zijn:

Verplichte documenten

 • Bepaling Jeugdhulp / Verleningsbesluit / WLZ-indicatie
  Indien deze reeds via het berichtenverkeer is toegezonden, dit graag benoemen in uw mail.
 • Veiligheidslijst pleegouders (alleen bij netwerkplaatsingen)
  Indien u deze niet in uw bezit is dan kunt u deze hier downloaden. Graag ingevuld meesturen.

Gewenste aanvullende documenten

Daarnaast ontvangen wij indien beschikbaar graag de volgende relevante documenten:

 • Gezinsplan
 • Raadsrapportage
 • Veiligheidslijst jeugdige (van GI of van William Schrikker Gezinsvormen. Graag ingevuld meesturen. Download deze hier: Veiligheidstlijst WSGV jeugdige.
 • Onderzoeksverslagen m.b.t. de ontwikkeling/persoonlijkheid van ouder(s) en kind(eren).

Aanvullende informatie aanmelding Opvoedondersteuning

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat je een passende Zorgtoewijzing (Bepaling Jeugdhulp, Toekenning o.i.d.) meestuurt. Zonder deze nemen we je aanvraag niet in behandeling. De Zorgtoewijzing moet gericht zijn aan de gemeente waar het WPB van het kind ligt. Verder moet er het volgende in vermeld staan:

 • Persoonsgegevens en BSN kind
 • Persoonsgegevens ouders
 • Startdatum: graag invullen “z.s.m.”
 • Einddatum: graag invullen: “tot één jaar na de startdatum”
 • Betreft: een 4800 minuten (80 uur) durend Perspectief Onderzoek dat zal worden uitgevoerd door William Schrikker Gezinsvormen. of
 • Betreft: een 2100 minuten (35 uur) durende Video Interactie Begeleiding (VIB) dat zal worden uitgevoerd door William Schrikker Gezinsvormen.
 • Productcode

Vragen?

Heb je verdere vragen, neem dan gerust contact op met de bureaudienst van team Instroom & Bemiddeling van 9.00 – 17.00 uur op tel. 088 526 00 00, of mail naar gezinsvormen@wsgv.nl.