De gezinshuistak van WSGV heeft het afgelopen jaar een flinke groei doorgemaakt, te zien in het Kwaliteitsverslag Gezinshuiszorg 2021. Zo is het aantal WSGV-jeugdigen dat in gezinshuizen opgroeide gestegen van 25 naar 45, een stijging van 80%. Tegelijkertijd is ook het aantal gezinshuizen dat aangesloten is bij WSGV flink gestegen. WSGV zag in 2021 het totaal uitkomen op 19 gezinshuizen, een toename van 8 ten opzichte van 2020. Toch wist WSGV tijdens deze flinke groei ook de kwaliteit van de zorg te verbeteren en halveerde het aantal incidenten.

Jaarlijks publiceert WSGV in hun kwaliteitsverslag een overzicht van de activiteiten en rapporteert ze hoe de kwaliteit van de diensten wordt gemeten, geborgd en verbeterd. Cindy Ruijten, WSGV-manager Gezinshuizen (foto rechts): “Dit kwaliteitsjaarverslag kijkt terug op de resultaten van het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het komende jaar. Hierin delen en benadrukken we wat gezinshuiszorg zo belangrijk maakt. Ook zijn¬†we trots zijn op onze gezinshuisouders, die het dagelijks mogelijk maken dat deze kinderen toch een veilig thuis hebben binnen een pedagogisch/professioneel opvoedklimaat. En willen we graag meer kinderen een dergelijke plek bieden voor korte of langere tijd, als thuis wonen of het wonen in een pleeggezin echt niet meer mogelijk is. Daarvoor is het wel belangrijk dat gezinshuisouders gezien worden als professionals en hiervoor de erkenning krijgen.”

Het kwaliteitsverslag is hieronder te downloaden