VIB is een essentieel instrument dat helpt bij het bevorderen van goed contact tussen ouder en kind, of pleegouder en pleegkind. Met behulp van korte opnames in de gezinssituatie worden patronen en problemen geanalyseerd, om zo het contact te herstellen en te verbeteren. Dit is vooral cruciaal bij pleegkinderen met specifieke behoeften of een traumatische achtergrond, waar verstoorde relaties vaak voorkomen. 

Dianne van Dijke, een ervaren medewerker bij de WSGV, heeft zich de afgelopen 30 jaar volledig toegewijd aan de pleegzorg. Met haar expertise in Video Interactie Begeleiding (VIB), heeft ze alle aspecten van pleegzorg omarmd en is ze nu een opleider en trainer voor professionals en pleegouders. 

Praatplaat: Contact

De essentie van Video Interactie Begeleiding in pleegzorg 

Dianne neemt ons mee door het traject. “Het traject van VIB is maatwerk en kan variëren in duur, afhankelijk van de situatie. Door middel van opnames, analyse en oefeningen, wordt het contact tussen ouder en kind stap voor stap verbeterd. Er zijn twee vormen. Pleegouder – pleegkind en ouder-kind. Hier vallen weer verschillende variaties onder. Bij pleegouder-pleegkind gaat het om herstel, hechting (contact verbeteren), preventief (na een trauma bij het kind). Bij ouder-kind heb je een traject voor de omgangsregeling (de bezoekregeling begeleiden middels VIB als het kind bijvoorbeeld op jonge leeftijd uit huis is geplaatst), een traject de thuissituatie en het terug naar huisplaatsing traject. Een onderdeel van vib is samen met de (pleeg)ouder onderzoeken wat er gebeurt en hoe gedrag te duiden is. Zowel van het kind als de (pleeg)ouder. Waarom is een kind blij, boos of verdrietig, waarom voelt een kind zich niet veilig en waarom reageert de (pleeg)ouder op een bepaalde manier. Ouders met lvb hebben zelf ook vaak een belaste geschiedenis. Door met hen in gesprek te gaan wat dit betekent in het contact met hun kind, proberen we ouders erkenning te geven voor wat daardoor extra ingewikkeld kan zijn”. 

VIB: van opname tot oefenen en verbeteren 

Voor ouders met een licht verstandelijke beperking is aangepaste communicatie en begrip van essentieel belang. Maatwerk en individuele aanpak staan centraal bij VIB, om zo effectief mogelijk te kunnen helpen in het herstellen van het contact en het oplossen van opvoedvraagstukken. Met VIB breng je niet alleen informatie over door het te vertellen, maar laat je het ook zien, wat vooral voor de LVB doelgroep heel goed werkt.  Dianne: “We maken eerst een afspraak en komen dan langs. En dit hoeft echt niet lang te duren, dit kan gaan om een opname van 10 minuten met een kleine camera. We maken dan een opname van een alledaagse activiteit met als voorwaarde dat er wel interactie moet zijn tussen (pleeg)ouder en(pleeg)kind. De video interactie begeleider gaat vervolgens de beelden analyseren. We kijken naar de patronen en de krachten van de (pleeg)ouder.  We maken een nieuwe afspraak om de bevindingen te bespreken door samen een paar beeldfragmenten te bekijken en maken inzichtelijk wat er al goed gaat en wat er beter kan. Vervolgens gaan de (pleeg)ouders hiermee oefenen,” vertelt de video interactie begeleider. 

Dianne: “Bij VIB zoals wij hem uitvoeren staat voorop dat we het contact willen herstellen. Dit doen we door te werken de basiscommunicatieprincipes en met de bouwstenen van hechting bij gehechtheid zaken. Maar we zijn ook opgeleid om aanvullend Sherborne samenspel aan te bieden, dit is een spelende manier om lichaamsgericht contact te maken tussen (pleeg)ouder en (pleeg)kind. Het contact is onderdeel van de opvoeding. Als het contact goed is en er zijn nog opvoedproblemen, kunnen we daar ook hulp in bieden, maar wat daar voor ligt is eigenlijk belangrijker. Het contact moet eerst verbeteren voordat je een opvoedvraagstuk kan oplossen,” aldus Dianne.